گالری تصاویر
۱۷ آذر ۱۳۹۷

دوره آموزشی ASSET

گالری تصاویر
۱۱ آذر ۱۳۹۷

اولین گردهمایی تبیین مدیریت دارایی های فیزیکی – شرکت ملی حفاری ایران