پروژه ها

پروژه طراحی و تولید دستگاه پاور یونیت مدل N2500 برای شرکت ملی حفاری ایران

۲۴ آذر ۱۳۹۷

پروژه ساخت دو دستگاه پاور یونیت N2500 برای شرکت حفاری سپنتا

۲۴ آذر ۱۳۹۷

پروژه اصلاح ساختار سازمانی و تدوین مجموعه مقررات اداری و استخدامی پتروشیمی آبادان

۶ آذر ۱۳۹۷

پروژه تدوین ساختار سازمانی و طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی پتروشیمی فن آوران

۶ آذر ۱۳۹۷

پروژه مهندسی ساختار و تدوین نمودار سازمانی جدید پتروشیمی خراسان

۶ آذر ۱۳۹۷

پروژه مهندسی ساختار و تدوین نمودار سازمانی جدید پتروشیمی کارون

۶ آذر ۱۳۹۷